Nummer 6/14 ute!

OrkesterJournalen #6 2014

Prenumerera på OJ


OJ:s existens hotad!

 

Nu vill Alliansen strypa kulturstödet för tidskrifter...

Läs mer här >>


rss bred

facebook

panorama-annons ny

Recensionsex

Recensionsex av cd, dvd och böcker skickas till

OrkesterJournalen
Patrik Sandberg
Hornsgatan 103
117 28  Stockholm

Gyllene Skivan

Nu är det dags!

Lägg din röst på
guldcd neutraltext 
2014

Till omröstningen >>

Annonser