OrkesterJournalen

Orkesterjournalen började ges ut 1933, mest som ett reklamblad för Nordiska Musikförlaget. Men i takt med att jazzen blev allt populärare växte också Orkesterjournalen fram som en tongivande röst för och om jazzen. På fyrtiotalet och två decennier framåt tilltalade jazzen en bred och ung publik och i takt med alla konserter och danser växte tidningen till stora upplagor.

Med sina över 80 år är OJ faktiskt världens äldsta existerade jazzmagasin. Vår amerikanske kollega Down Beat, började också ges ut 1933, men senare det året.

På redaktionen tronar många hyllmeter av inbundna OJ, allt sedan första numret. Uppskattningsvis 35 000 sidor recensioner, musikerporträtt, reportage, analyser och – inte minst – debattartiklar, tynger hyllorna på Hornsgatan 103, där vi håller hus. I början låg redaktionen på Regeringsgatan, flyttade senare till Drottninggatan och kom till Hornsgatan via Nybrokajen i Stockholm.

Redaktörerna har varit sega och långlivade. Den första redaktören var Nils Hellström 1933-38, Harry Nicolausson var redaktör mellan 1938-81 (ägare från 1961), Lars Westin mellan 1983-nr 4 2006.

Flera medarbetare, däribland förre redaktören Lars Westin, började medarbeta redan på sextiotalet.

Nu söker vi nya skrivkunniga och jazzintresserade talanger som vill vara med om att forma nya OJ.

OJ ägs av en stiftelse med representanter från Svensk Jazz, Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM), Sveriges Kompositörer och Textförfattare (SKAP), Musikerförbundet och Sveriges Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI). Styrelseledamöter är (maj 2014) Thomas Olsson (Svensk Jazz), Mårten Karlsson (STIM/SKAP) och John Högman (Musikerförbundet). Ordförande är Anders Wenström.

Vår ambition är att stå mitt i jazzen. Vi vill skildra musikformen – både dess fantastiska historia och de uttryck den har i dag. Självklart är vår främsta uppgift att vara i framkant och skildra det som pågår just nu.

Jazzintresset är växande, definitivt i den yngre generationen. Utvecklingen av kvalificerade musikutbildningar runt om i landet har givit oss enastående skickliga och begåvade unga jazzmusiker, många i världsklass.

Den improviserade musiken vågar gå utanför de förväntade kommersiella ramarna av musikaliska uttryck. Den är emotionell, ilsken, rolig och framför allt – gränslös i alla bemärkelser av ordet.

Sådana uttryck förtjänar ett magasin som tar musiken på allvar.
 

Vi ser fram emot många år till.

 

Annonser