Tönne, Gösta - trumpetare, orkesterledare, arrangör

7 januari 1914 – 17 november 2002

Tonne-Gosta

 GöstaTönnes orkester på danssalongen Arena i Malmö ansågs på 1940-talet som en av de främsta i Sverige och kunde ibland även höras i radions sändningar med dansmusik.

 Erik Gösta Törnblad, som han hette från början, var född i småländska Göteryd och växte upp i Helsingborg. När han var 14 tog han värvning som musikvolontär vid K 5 i Helsingborg. Han skivdebuterade något år senare med Redvitt Band, en dansorkester i hemstaden som där gjorde inspelningar för skivmärket Columbia; han fortsatte också att vara militärmusiker fram till 1932.

Under de följande åren spelade Tönne med olika dansorkestrar i Skåne och 1936-37 även i Sam Samsons orkester på Salle De Paris i Stockholm och på sommrturné med Gösta Jonssons orkester. Under tiden i Stockholm blev han ofta förväxlad med en annan trumpetare vid namn Gösta Törnblad, "Chicken" kallad (se särskild artikel), vilket hade till följd att efternamnet byttes till Tönne.

 1939 blev han ledare för ett tiomannaband på dansetablissemanget Arena i Malmö, och under de följande nio åren var GöstaTönnes orkester en plantskola för unga musiker som Carl-Henrik Norin, Per-Arne Crona, Lars Schöning, Thord-Arne Nilsson, Gunnar Svensson och Gunnar Olsson.

Under många år var basisten Sune ”Paddan” Pettersson en ryggrad i Tönnes orkester, vid sidan av sitt jobb i Malmö symfoniorkester. Orkestern gjode inga reguljära skivinspelningar, vad som finns bevarat är bara några privatinspelade lackskivor. Det är också Tönnes band som spelar till den berömda jitterbug-scenen i Nils Poppe-filmen "Sten Stenson kommer till stan" från 1945.

 Tönnes Arena-orkester upplöstes 1948 då han återvände till Helsingborg och där startade dansrestaurangen Aveny, som han drev till 1969. I början ledde Tönne också orkestern där, som periodvis innehöll mer kända namn som klarinettisten Östen Warnerbring och pianisten Lennart Nilsson, men han överlät snart det musikaliska uppdraget åt andra kapellmästare under de tre kvällar i veckan det var dans på Aveny. Där arrangerade Tönne en också del omtalade gäst- och efterspel, bland annat av alsaxofonisten Lee Konitz och svensk-amerikanske pianisten Bob Laine.

Artiklar:

Epoken Tönne : en storhetstid på Aveny, Stand By 28 (nr1/1998)

Swing på besök hos Malmös Gösta Tönne, Swing april 1945

omtryckt i Stand by 29 (nr 2/1998)

Gösta Tönnes orkester på CD

1 spår i Svensk Jazzhistoria, volym 5 (Caprice)

Lägg till kommentar


Annonser